صحنه

زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست،
هرکسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته بجاست
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

/ 0 نظر / 15 بازدید