عریان

زیبائی من در عریانی ام نیست
اما باور کن پوشش هم برای من ارمغانش نه نجابت است نه امنیت
کاش چشمان تو حجاب داشت
تویی که نمیتوانی پاک ببینی ..

/ 0 نظر / 7 بازدید