بینا

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد!! اما هروقت تنم به

جماعت بینا خورد؛ گفتند: مگر کوری؟! روزگارت بی نیاز باد

از این جماعت بینا!

/ 0 نظر / 8 بازدید