عاشقت بمانم

 

باید می گذاشتی عاشقت بمانم
عشق چیزی نیست
که هر دقیقه
هر روز
اتفاق بیفتد
اگر افتاد
...باید دو دستی چسبیدش
اشتباه کردی قبول کن
باید می گذاشتی دو دستی بچسبم
به قایق هایی که نجاتمان می دادند
به رویاهایم
اما نخواستی
اما نشد عوض بشی
ما شدیم من و تو
ما شدیم غریبه
شدیم برای غرور تنها...
/ 2 نظر / 8 بازدید
ali

bayad migozshtan ashghe bemanim. salam ahoo jan fekr konam age ino avale postet bezari postet kamel beshe. movafagh bashi

mobin537

كهنه فروشي داد ميزد چراغ شكسته ميخريم بي اختيار داد زدم آهاي كهنه فروش قلب شكسته ميخري ! كفت اكه ارزش داشت نمي شكستنش ..