زنم

به جهنم که زنم...
دلم میخواهد در خیابان راه بروم و سیگار بکشم
و دودش را فوت کنم در چشم تویی که چشم دیدنم را نداری!

/ 0 نظر / 5 بازدید