درد

درد می کشمــــ . . . درد !!!
هم تلخ است هم ارزان !!
همــــ گیراییش بالاستـــــــــــــــ !!!
هم اینکه تابلو نمی شومـــ !
و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ، نا باب نبود !
... فقط نگفته بود که ماندنی نیست . . .
همـــــــــــــــــــــــ ــــــــین !!!
/ 0 نظر / 6 بازدید