خلایق هر چه لایق

ساده که باشی زود حل میشوی،
زحمتشان را کم میکنند میروند سروقت مسائل دیگر!
اشکت را پاک کن و بخند
بگذار یک چندمعادله چندمجهولی بی جواب ، عمری بر سرکارشان بگذارد !

/ 0 نظر / 7 بازدید