کتاب

کتاب را ببند ...
بیا اینجا روبروی من بنشین

من حرف های زیادی برای گفتن دارم.
چشم هایم را ورق بزن
حرف های ناگفته ام را خودت بخوان ..
 
/ 1 نظر / 5 بازدید

کدوم کتاب؟